Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6847 e15c 420
1964 7367 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
3702 4740 420
6054 8b55 420
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
4383 e84a 420
Reposted from777727772 777727772
4464 aa34 420
4383 e84a 420
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
5113 2cac
Reposted fromdarkanes darkanes viajointskurwysyn jointskurwysyn
6454 7fca 420

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viajointskurwysyn jointskurwysyn
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
I tak nieważne jak bardzo za Tobą tęskniłem i ile przeżyłem bólu, nigdy nie mógłbym wymazać wszystkiego co mieliśmy. Nawet gdybym tonął w smutku, wolałbym wrócić do każdego momentu, gdy trzymałem Cię w ramionach i do każdego śmiechu, który słyszałem, do każdej odrobiny szczęścia, którą mieliśmy. Wolałbym spędzić każdy moment w agonii niż wymazać wspomnienia o Tobie.
— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakarmelove karmelove
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
4439 0e5c 420
Reposted fromdeszcz deszcz viatobecontinued tobecontinued
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl